O FUNDACJI

Jesteśmy fanatykami sztuki, zakochani w artystycznych dziełach, zapatrzeni w pozytywny rozwój człowieka poprzez dotyk kultury. Talent widzimy pod wieloma postaciami i każdemu pragniemy dawać szansę.
Powstaliśmy aby organizować festiwale, warsztaty, spotkania, wystawy, pokazy dla wszystkich. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Dla szczęśliwych, zagubionych, uzdolnionych, zrezygnowanych.
Powstaliśmy by promować, pomagać, inicjować i pobudzać do kreatywnego życia ze sztuką, a dzięki temu odnajdywać własne radości i wartości wewnętrzne.


Celem Fundacji jest:
  •  działalność kulturalna oraz oświatowa, szczególnie w zakresie promowania sztuki i historii w Polsce i na świecie
  • uświadamianie, uwrażliwienie i duchowe wzbogacanie społeczeństwa poprzez różnorodne formy sztuki
  • wspieranie oraz pomoc w rozwoju kariery dzieci, młodzieży oraz dorosłych uzdolnionych artystycznie
  • wspomaganie oraz pomoc w działaniach artystycznych domom dziecka oraz rodzinom biednym
  • promowanie oraz dbanie o rozwój dorobku artystów polskich
  • inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi polskiej kultury
  • promowania dialogu narodów
  • propagowanie otwartości i eklektyzmu sztuki